RA78 tillverkas med grundstativ i aluminium och kan monteras på egen (befintlig eller byggd) struktur, alternativt fristående.

Markisväven fälls ut och in med hjälp av en motor. Utdragen så är markisen helt sträckt, indragen så är markisen vackert veckad. Väven skyddar mot både regn och sol, hela konstruktionen är testad enligt vindklass 3.

Markisen kan seriekopplas, maxbredden blir då totalt 15 meter. RA78 kan förses med skjutbara eller fasta partier i glas för att bli ett helt väderskyddat uterum.

Kategori:
Vind

Europeisk vindklass 2, tål vindstyrka ca 10m/s

Regn

Europeisk regnklass 2, tål regnmängd ca 56 l/m2xh