fbpx

Barnsäkerhet

Säkrainstallationer av solskydd

 

Gäller invändiga solskydd
som är avsedda att installeras i miljöer där småbarn, 0-42 månader, rimligen kan tänkas uppehålla sig eller förmodligen kommer att finnas, standarden gäller även när man inte känner till förutsättningarna gällande närvaron
av barn.

Gäller inte invändiga
solskydd som är avsedda att installeras i miljöer där barn inte får vistas, t ex kontor, fabriker, laboratorier etc. Dock ska alltid en varningstext följa produkten: “produkt
som är avsedd att installeras i lokaler där barn troligtvis inte har tillträde”.

Linor, kedjor, kulkedjor
eller liknande får inte vara utformade som livsfarliga snaror.

Om produktens utformning
inte eliminerar risken för att en livsfarlig snara ska bildas, ska produkten förses med lämpliga säkerhetsanordningar för att skydda barnet från strypningsrisken.

Säkerhetsanordningen
ska tillhanda hållas som en integrerad del av produkten.

Säkerhetsanordningar som inte
utgör en integrerad del av produkten ska vara förinstallerade på linor, kulkedjor till det invändiga solskyddet. VARNINGSTEXT SKA MEDFÖLJA på förpackningar, instruktioner, produkter, säkerhetsanordningar. PRODUKTERNA SKA VARA märkta med tillverkarens, importörens eller distributörens namn eller logotyp samt adress ska finnas på produkter eller förpackningen.

Länk till all info för barnsäkerhet

Boka hemmabesök

Skriv in din föredragna kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig!