Viktig information från Markis.se

Coronaviruset Covid-19

Vi har alla en roll att spela för att säkerställa människors säkerhet och välbefinnande.

Våra åtgärder gällande Coronaviruset

På våra kontor och i vårt dagliga arbete med kundbesök och montage har vi betonat vikten av god hygien, särskilt handtvätt.
Vi har bett alla kollegor som varit i ett riskområde eller visar symtom på sjukdom att stanna hemma.
Vi vädjar även till våra kunder och samarbetspartners att göra på samma sätt, allt för att hålla våra arbetsmiljöer så hälsosamma som möjligt och minimera risken för smittspridning.

Som företag finns det mycket vi kan göra för att bekämpa spridningen av Covid-19.
Men det är också viktigt att vi alla individuellt gör vad vi kan för att förhindra att situationen blir värre, för att på så sätt skydda de som är mer utsatta.
Vi ber alla våra samarbetspartners och kunder att göra detsamma.

Vi följer noggrant utvecklingen av situationen och uppdaterar informationen här om läget skulle förändras i företaget.
Vi uppmuntrar alla att under denna tid hålla sig informerade, hålla sig lugna och i säkerhet.

Vänliga hälsningar
Personalen på Markis.se